پیمان عباس زاده به نام برگرد نگو دلت به دوری عادت کرد

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ برگرد نگو دلت به دوری عادت کرد از پیمان عباس زاده

این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ برگرد نگو دلت به دوری عادت کرد از پیمان عباس زاده قرار داده شد

متن آهنگ پیمان عباس زاده به نام برگرد نگو دلت به دوری عادت کرد

برگرد نگو دلت به دوری عادت کرد به خاطر گذشتمون برگرد
چجوری میشه اینو باور کرد که نتونی که نمونی
وقتی از دوریمون گریت نمیگره یعنی برای هردومون دیره
وقتی دلت بهونه میگیره نمیتونی که بمونی

چجوری شد که انقدر با خودت با قلب من سردی
چکار کردم که اینجوری ازم دلگیر و پر دردی
تو هر راهی بگی رفتم تو هر کاری بگی کردم
چقدر خواهش کنم تا تو به این دیوونه برگردی
تکست آهنگ برگرد از پیمان عباس زاده

من چجوری کم ‌نیارم دست تو دست کی بذارم
با نبودنت کنارم حرف دارم، من چجوری کم ‌نیارم
دست تو دست کی بذارم با نبودنت کنارم حرف دارم

چجوری شد که انقدر با خودت با قلب من سردی
چکار کردم که اینجوری ازم دلگیر و پر دردی
تو هر راهی بگی رفتم تو هر کاری بگی کردم
چقدر خواهش کنم تا تو به این دیوونه برگردی