همایون شجریان به نام حاصل عمر

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ حاصل عمر از همایون شجریان

این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ حاصل عمر از همایون شجریان قرار داده شد

متن آهنگ همایون شجریان به نام حاصل عمر

بس که جفا زخار و گل دید دل رمیده ام

همچو نسیم از این چمن پای برون کشیده ام

شمع طرب زبخت ما آتش خانه سوز شد

گشت بلای جان من عشق به جان خریده ام

حاصل دور زندگی صحبت آشنا بود

تا تو زمن بریده ای من زجهان بریده ام

تا به کنار من بودی ، بود به جا قرار دل

رفتی و رفت راحت از خاطر آرمیده ام

چون به بهار سر کند لاله زخاک من برون

ای گل تازه یاد کن از دل داغ دیده ام

تا تو مراد من دهی ، کشته مرا فراق تو

تا تو به داد من رسی ، من به خدا رسیده ام