اشکان کمانگری به نام رازهای مگو

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ رازهای مگو از اشکان کمانگری

این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ رازهای مگو از اشکان کمانگری قرار داده شد

متن آهنگ اشکان کمانگری به نام رازهای مگو

این تنهایی حق من است
تاوان عاشق شدن است
میدانم این قصه پایانش روشن بود
این آتش از آغاز با من بود
چه رازهای مگو که لحظه رفتن سر زبانم بود
چه ابرهای غریب که مثل خاطره ات در آسمانم بود
چه دوست دارم ها که غنچه شد به لب و میان ره پژمرد
ز خاطرت نرود که خاطرات توام مرا ز خاطر برد
این تنهایی حق من است
تاوان عاشق شدن است
میدانم این قصه پایانش روشن بود
این آتش از آغاز با من بود