رضا سام به نام زندگی نمونده برامون

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ زندگی نمونده برامون از رضا سام

این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ زندگی نمونده برامون از رضا سام قرار داده شد

متن آهنگ رضا سام به نام زندگی نمونده برامون

ای خدا کاری بکن بسه دیگه دربه دری
ما تو رو داریم فقط به تو پناه میبریم
این همه مسیبتو چه جوری از یاد میبریم
ای خدای آسمون ما رو کجا میبری
زندگی نمونده برامون همیشه اشکِ تو چشامون
میریزه از رو گونه هامون میریزه از رو گونه هامونه
ای خدا خودت بگو جز تو به کی تکیه کنیم
ما که هیچ چیزی نداریم که بخوایم هدیه کنیم
ما دیگه خسته شدیم چقدر باید گریه کنیم
ما دیگه خسته شدیم چقدر باید گریه کنیم
زندگی نمونده برامون همیشه اشکِ تو چشامون
میریزه از رو گونه هامون میریزه از رو گونه هامونه