مرتضی صالحی به نام ساحل تنهایی

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ ساحل تنهایی از مرتضی صالحی

این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ ساحل تنهایی از مرتضی صالحی قرار داده شد

متن آهنگ مرتضی صالحی به نام ساحل تنهایی

دیدم تو خندیدن و زیبا شدنت را
مانند گل سرخ شکوفا شدنت را
صبح است و چه خوب است که با غنچه لبخند
آغاز کنی باز فریبا شدنت را فریبا شدنت را
آه ای پری ساحل تنهایی من باز
تکرار نکن راهی دریا شدنت را
یک لحظه بمان پیش من ای خوب نگیر از
من فرصت کوتاه هویدا شدنت را
آن کس که سرشت آدمیم را به گل عشق
با وسوسه آمیخته هوا شدنت را
چشمم به تو خیره است نگاهم کن و نگذار
باور بکند آینه رویا شدنت را