محسن نامجو به نام شراب چشمان

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ شراب چشمان از محسن نامجو

این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ شراب چشمان از محسن نامجو قرار داده شد

متن آهنگ محسن نامجو به نام شراب چشمان

من امشب تا سحر خوابم نخواهد برد
همه اندیشه ام اندیشه فرداست
وجودم از تمنای تو سرشار است
زمان در بستر شب خواب و بیدار است
هوا آرام، شب خاموش، راه آسمان ها باز
خیالم چون کبوترهای وحشی میکند پرواز
سراپا چشم خواهم شد تو را در بازوان خویش خواهم دید
سرشک اشتیاقم شبنم گلبرگ رخسار تو خواهد شد
هوا آرام، شب خاموش، راه آسمان ها باز
خیالم چون کبوترهای وحشی میکند پرواز
تنم را از شراب شعر چشمان تو خواهم سوخت
برایت شعر خواهم خواند برایم شعر خواهی خواند
برایت شعر خواهم خواند برایم شعر خواهی خواند
تبسم های شیرین تو را با بوسه خواهم چید
هوا آرام، شب خاموش، راه آسمان ها باز
خیالم چون کبوترهای وحشی میکند پرواز