امید جهان به نام عاشق پیشه

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ عاشق پیشه از امید جهان

این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ عاشق پیشه از امید جهان قرار داده شد

متن آهنگ امید جهان به نام عاشق پیشه

متن آهنگ قاصد از امید جهان
قاصد ببر حرف دل مو به اون یاروم
بگو روزی که تو دیدم عاشقانه بیماروم
ای بهتر از جانوم ای دردو درمانوم
زندگیم بی تو سخته سخته بی تو ناتونوم

سبز پری جانمه جانمه او جانو جانانمه
شمع فروزانمه فروزانمه طبیب و درمانمه
والا سرگردونتوم حیرونتوم عاشق او چشمونتوم
هر روز به ساحل میروم انتظار سبز پری جانمه