شمیم بهشت به نام لبخند خدا

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ لبخند خدا از شمیم بهشت

این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ لبخند خدا از شمیم بهشت قرار داده شد

متن آهنگ شمیم بهشت به نام لبخند خدا

باری دیگر مهمان توام بر سفره احسان توام
دلکندم از هرچه غیر تو و دلداده رمضان توام
اهل ایمان آمد رمضان حرف رحمت آمد به میان
دلها شاد از لبخند خدا جانها سرشار از عطر جهان
میتابد از هر آسمان نور تو ای آروز ای نور ای ماه زیبا رو
رحمت الله علی المومنین یا شهر خیر و نور المبین