متن آهنگ دارا هنوز همونو هنوز تو رویای منی

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ هنوز همونو هنوز تو رویای منی از دارا

متن آهنگ دارا به نام هنوز همونو هنوز تو رویای منی

میگن تنها شدی از وقتی که من رفتم
میگن دورو بری هات همه از پیشت رفتن
میگن دیگه کسی نیست گریتو ببینه
مثل من آرومت کنه کنار تو بشینه
دیگه منو نداری دلتو شاد کنم
تو رو بخندونم از غصه آزاد کنم
دیگه منو نداری خودت اینو میدونی
میدونم از این جدایی پشیمونی
چی سر دلت اومد منو به کی فروختی
چجوری قیدمو زدی به پای کی میسوختی
یه روزی میاد نداریش رفته از کنارت
تازه میفهمی چه کسی واسه خودت میخوادت
هنوز همونو هنوز تو رویای منی
همون ساحلم و همیشه دریای منی
هنوز توی سرم فکری به جز فکر تو نیست
همون آدممو همیشه هوای منی
چی سر دلت اومد منو به کی فروختی
چجوری قیدمو زدی به پای کی میسوختی
یه روزی میاد نداریش رفته از کنارت
تازه میفهمی چه کسی واسه خودت میخوادت