متن آهنگ مازیار فلاحی آن لب خندیده تویی چشم تویی دیده تویی

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ آن لب خندیده تویی چشم تویی دیده تویی از مازیار فلاحی

متن آهنگ مازیار فلاحی به نام آن لب خندیده تویی چشم تویی دیده تویی

آن لب خندیده تویی چشم تویی دیده تویی

یار پسندیده تویی خواب تو را دیده منم

نور تویی شیشه تویی برگ تویی ریشه تویی

صاحب اندیشه تویی از تو نرنجیده منم

ابر به دریا زده است عشق به رقص آمده است

جان همه دل دل همه دست

دست بزن دست بزن

سرخوش و مستیم همه عشق پرستیم همه

دست به دستیم همه

دست بزن دست بزن

دست بزن دست بزن سرخوش و سرمست بزن

بزن دست دست بزن تا نفست هست بزن

دست بزن دست بزن سرخوش و سرمست بزن

بزن دست دست بزن تا نفست هست بزن

باغ بهار است دلت نغمه ی یار است دلت

دست بکار است دلت دست بزن دست بزن