مهراس به نام هوایی شدی

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ هوایی شدی از مهراس

این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ هوایی شدی از مهراس قرار داده شد

متن آهنگ مهراس به نام هوایی شدی

هوایی شدی خواستی ترکم کنی تو تصمیم گرفتی خودت یک تنه

hoaii shdi khoasti trkm kni to tsmim grfti khodt ik tnh

بریدی و دوختی واسه عشقمون لباس سیاهی که سهم منه

bridi o dokhti oash ashghmon lbas siahi ke shm mnh

کی قلبت رو برده که حالت خوشه کی میتونه مثل من عاشق بشه

ki ghlbt ro brdh ke halt khoshh ki mitonh msl mn aashgh bshh

همه آرزوم اینه برگردی و باز این مثل سابق بشه تو رفتی فکرت هنوز با منه

hmh arzom ainh brgrdi o baz ain msl sabgh bshh to rfti fkrt hnoz ba mnh

یه وقتایی که به سرم میزنه فقط با خیال تو آروم تو میشم یروز برمیگردی دلم روشنه

ye vaghtaii ke bh srm miznh fght ba khial to arom to mishm iroz brmigrdi dlm roshnh

تو رفتی فکرت هنوز با منه یه وقتایی که به سرم میزنه

to rfti fkrt hnoz ba mnh ye vaghtaii ke bh srm miznh

فقط با خیال تو آروم تو میشم یروز برمیگردی دلم روشنه

fght ba khial to arom to mishm iroz brmigrdi dlm roshnh

گذشتی ازم تو دیوونگیت گذاشتم پای سادگیت بچگیت

gzshti azm to dioongit gzashtm pai sadgit bchgit

گذاشتیم کنار تا نشم سد رات ببینم حالا عالیه زندگیت

gzashtim knar ta nshm sd rat bbinm hala aalye zndgit

بگو کی مثل من میمیره برات کی هرجا میری باز میاد پا به پات

bgo ki msl mn mimirh brat ki hrja miri baz miad pa bh pat

چرا برمیگردونی روتو ازم چیکار کرده آخه غرورت باهات

chra brmigrdoni roto azm chikar krdh akhh ghrort bahat

تو رفتی فکرت هنوز با منه یه وقتایی که به سرم میزنه

to rfti fkrt hnoz ba mnh ye vaghtaii ke bh srm miznh

فقط با خیال تو آروم تو میشم یروز برمیگردی دلم روشنه

fght ba khial to arom to mishm iroz brmigrdi dlm roshnh

تو رفتی فکرت هنوز با منه یه وقتایی که به سرم میزنه

to rfti fkrt hnoz ba mnh ye vaghtaii ke bh srm miznh

فقط با خیال تو آروم تو میشم یروز برمیگردی دلم روشنه

fght ba khial to arom to mishm iroz brmigrdi dlm roshnh