شروین به نام پروانگی

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ پروانگی از شروین

این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ پروانگی از شروین قرار داده شد

متن آهنگ شروین به نام پروانگی

عاشق نشانی از سادگیست
خواستن شروعِ آوارگیست
آتش سزای پروانگیست
آتش سزای پروانگیست
جانم به قربانت گفتیمو عشق آغاز شد
خاطراتِ ما فریاده من آواز شد
فدای چشمانت رویای من بر باد شد
دوست دارم نگفتن های تو در سینه ام فریاد شد
عاشق نشانی از سادگیست
خواستن شروع آوارگیست
آتش سزای پروانگیست
آتش سزای پروانگیست
سوختم ساختم باختم بر سر و پای غروره خود
چه بی رحمانه من تاختم
سوختم ساختم شناختم آخرش دیدم ولی
دانسته خود را در میان آتش انداختم
عاشق نشانی از سادگیست
خواستن شروع آوارگیست
آتش سزای پروانگیست
آتش سزای پروانگیست