چارتار به نام ایران

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ ایران از چارتار

این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ ایران از چارتار قرار داده شد

متن آهنگ چارتار به نام ایران

آزاد و رهایم یا در بند توام در هر نفسم عاشق لبخند توام

azad o rhaim ia dr bnd toam dr hr nfsm aashgh lbkhnd toam

آغشته به جانم یا بیگانه شدی یک لحظه ام از خاطر …

aghshth bh janm ia biganh shdi ik lhzh am az khatr …

سر تا پا در واهمه ام کابوسی بی خاتمه ام فریادی در همهمه ام

sr ta pa dr oahmh am kabosi bi khatmh am friadi dr hmhmh am

سرد و مست و تلخ و تنها تو بگو که همین فردا چه به جز غم ما دارد

srd o mst o tlkh o tnha to bgo ke hmin frda chh bh jz ghm ma dard

مگر حنجره مان تا کی تب و تاب صدا دارد …

mgr hnjrh man ta ki tb o tab sda dard …

نشنیده ام از لب ساکت شب به جز آیه ی بی سحری

nshnidh am az lb sakt shb bh jz aye i bi shri

ایران نفس های رخ داده در سینه میدانمت ایران دمی رسته از ترکش و کینه میخواهمت

airan nfs hai rkh dadh dr sinh midanmt airan dmi rsth az trksh o kinh mikhoahmt

ایران بمان شوق خورشید تو میکشد شام ما را

airan bman shogh khorshid to mikshd sham ma ra

تو بگو که همین فردا چه به جز غم ما دارد مگر حنجره مان تا کی تب و تاب صدا دارد

to bgo ke hmin frda chh bh jz ghm ma dard mgr hnjrh man ta ki tb o tab sda dard

تو بگو که همین فردا چه به جز غم ما دارد مگر حنجره مان تا کی تب و تاب صدا دارد

to bgo ke hmin frda chh bh jz ghm ma dard mgr hnjrh man ta ki tb o tab sda dard