چله به نام فریاد بزن

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ فریاد بزن از چله

این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ فریاد بزن از چله قرار داده شد

متن آهنگ چله به نام فریاد بزن

به دستان تو محتاجم تو ساحل باشو من دریا خروش بغض و طوفانم تو دریا باشو من غوغا

bh dstan to mhtajm to sahl basho mn dria khrosh bghz o tofanm to dria basho mn ghogha

نوای شب شکنها را سرود صلح فردا را فریاد بزن فریاد بزن فریاد بزن فریاد بزن

noai shb shknha ra srod slh frda ra friad bzn friad bzn friad bzn friad bzn

تنم در جو دنیاییت شهابی آتشین تر شد صدایت از قلم افتاد وجودم نقطه چین تر شد

tnm dr jo dniaiit shhabi atshin tr shd sdait az ghlm aftad ojodm nghth chin tr shd

سلامم را بداعت برد امیدم ته نشین تر شد صبوحم بر زمین افتاد زمین از من حزین تر شد

salamm ra bdaat brd amidm th nshin tr shd sbohm br zmin aftad zmin az mn hzin tr shd

به دستان تو محتاجم تو ساحل باشو من دریا خروش بغض و طوفانم تو دریا باشو من غوغا غوغا غوغا غوغا

bh dstan to mhtajm to sahl basho mn dria khrosh bghz o tofanm to dria basho mn ghogha ghogha ghogha ghogha

نوای شب شکنها را سرود صلح فردا را فریاد بزن فریاد بزن فریاد بزن فریاد بزن فریاد بزن

noai shb shknha ra srod slh frda ra friad bzn friad bzn friad bzn friad bzn friad bzn