مهران مدیری به نام یار تویی

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ یار تویی از مهران مدیری

این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ یار تویی از مهران مدیری قرار داده شد

متن آهنگ مهران مدیری به نام یار تویی

یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا
یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا
نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی
سینه مشروح تویی بُر در اسرار مرا

نور تویی سور تویی دولت منصور تویی
مرغ کُه طور تویی خسته به منقار مرا
قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی
قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا
تکست آهنگ یار تویی از مهران مدیری

حجره ی خورشید تویی خانه ی ناهید تویی
روضهٔ امید تویی راه ده ای یار مرا، راه ده ای یار مرا

روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی
آب تویی کوزه تویی آب دِه این بار مرا
دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی
پخته تویی خام تویی خام بمگذار مرا

این تن اگر کم تَندی راه دلم کم زندی
راه شدی تا نَبُدی این همه گفتار مرا
این همه گفتار مرا، یار مرا، یار مرا