۱۳۹۸

رضا خوشرودی به نام دلارام

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ دلارام از رضا خوشرودی این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ دلارام از رضا خوشرودی قرار داده شد Continue...

محسن چاوشی به نام برقصی

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ برقصی از محسن چاوشی این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ برقصی از محسن چاوشی قرار داده شد Continue...

محسن چاوشی به نام دلتنگ

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ دلتنگ از محسن چاوشی این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ دلتنگ از محسن چاوشی قرار داده شد Continue...

سینا پارسیان به نام رگ

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ رگ از سینا پارسیان این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ رگ از سینا پارسیان قرار داده شد Continue...