۱۴۰۰

هونام بند به نام نرو

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ نرو از هونام بند این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ نرو از هونام بند قرار داده شد Continue...

سعید سوشا به نام رفتی

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ رفتی از سعید سوشا این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ رفتی از سعید سوشا قرار داده شد Continue...

مهریاب به نام جواب مثبت

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ جواب مثبت از مهریاب این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ جواب مثبت از مهریاب قرار داده شد Continue...

تکاوش به نام صبح عشق

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ صبح عشق از تکاوش این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ صبح عشق از تکاوش قرار داده شد Continue...