۱۴۰۰

سامان حریری به نام بسه

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ بسه از سامان حریری این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ بسه از سامان حریری قرار داده شد Continue...

هونام بند به نام نرو

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ نرو از هونام بند این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ نرو از هونام بند قرار داده شد Continue...

سعید سوشا به نام رفتی

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ رفتی از سعید سوشا این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ رفتی از سعید سوشا قرار داده شد Continue...