خرداد ۱۴۰۰

روزبه بمانی به نام تنهایی

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ تنهایی از روزبه بمانی این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ تنهایی از روزبه بمانی قرار داده شد Continue...

پویا بیاتی به نام مجبورم

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ مجبورم از پویا بیاتی این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ مجبورم از پویا بیاتی قرار داده شد Continue...

هوران به نام ای عشق

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ ای عشق از هوران این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ ای عشق از هوران قرار داده شد Continue...

داوود مقامی به نام اشک

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ اشک از داوود مقامی این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ اشک از داوود مقامی قرار داده شد Continue...