امیر سینکی

امیر سینکی به نام جنون

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ جنون از امیر سینکی این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ جنون از امیر سینکی قرار داده شد Continue...

امیر سینکی به نام شاد

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ شاد از امیر سینکی این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ شاد از امیر سینکی قرار داده شد Continue...