بهمن ۱۳۹۸

محسن مهر به نام سردرگم

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ سردرگم از محسن مهر این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ سردرگم از محسن مهر قرار داده شد Continue...

محمد نظامی به نام شمال

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ شمال از محمد نظامی این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ شمال از محمد نظامی قرار داده شد Continue...

پوریا اصلانی به نام کافر

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ کافر از پوریا اصلانی این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ کافر از پوریا اصلانی قرار داده شد Continue...

علیرضا حسینی به نام امشب

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ امشب از علیرضا حسینی این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ امشب از علیرضا حسینی قرار داده شد Continue...