۱۳۹۹

راغب به نام شالت

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ شالت از راغب این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ شالت از راغب قرار داده شد Continue reading…

حمید کمالی به نام دیوونه

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ دیوونه از حمید کمالی این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ دیوونه از حمید کمالی قرار داده شد Continue...

وحید خمیسی به نام خوشحالم

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ خوشحالم از وحید خمیسی این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ خوشحالم از وحید خمیسی قرار داده شد Continue...

معین رحیمی به نام تپش

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ تپش از معین رحیمی این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ تپش از معین رحیمی قرار داده شد Continue...