فروردین ۱۳۹۹

میلاد سرافراز به نام فریب

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ فریب از میلاد سرافراز این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ فریب از میلاد سرافراز قرار داده شد Continue...

میلاد راستاد به نام پروو

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ پروو از میلاد راستاد این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ پروو از میلاد راستاد قرار داده شد Continue...

امیر نتاج به نام وابستگی

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ وابستگی از امیر نتاج این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ وابستگی از امیر نتاج قرار داده شد Continue...

علیار به نام راه بیا

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ راه بیا از علیار این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ راه بیا از علیار قرار داده شد Continue...