تیر ۱۳۹۹

امید راد به نام شیدایم

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ شیدایم از امید راد این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ شیدایم از امید راد قرار داده شد Continue...

وحید یزدانی به نام عطرت

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ عطرت از وحید یزدانی این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ عطرت از وحید یزدانی قرار داده شد Continue...