شهریور ۱۳۹۹

علی هاشمی به نام پرسه

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ پرسه از علی هاشمی این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ پرسه از علی هاشمی قرار داده شد Continue...

مهدی ولایی به نام بگو

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ بگو از مهدی ولایی این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ بگو از مهدی ولایی قرار داده شد Continue...