بهمن ۱۳۹۹

آرش خان به نام لج کرد

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ لج کرد از آرش خان این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ لج کرد از آرش خان قرار داده...

آوات به نام شبگرد

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ شبگرد از آوات این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ شبگرد از آوات قرار داده شد Continue reading…

پویا بیاتی به نام اشتیاق

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ اشتیاق از پویا بیاتی این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ اشتیاق از پویا بیاتی قرار داده شد Continue...