خرداد ۱۴۰۰

امیر سینکی به نام شاد

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ شاد از امیر سینکی این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ شاد از امیر سینکی قرار داده شد Continue...

شکیب به نام یکی به دو

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ یکی به دو از شکیب این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ یکی به دو از شکیب قرار داده...

آرمان گرشاسبی به نام شقایق

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ شقایق از آرمان گرشاسبی این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ شقایق از آرمان گرشاسبی قرار داده شد Continue...

هومان به نام میگذره

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ میگذره از هومان این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ میگذره از هومان قرار داده شد Continue reading…

مسعود صادقلو به نام پریشب

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ پریشب از مسعود صادقلو این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ پریشب از مسعود صادقلو قرار داده شد Continue...