اردیبهشت ۱۴۰۰

هومان به نام میگذره

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ میگذره از هومان این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ میگذره از هومان قرار داده شد Continue reading…

مسعود صادقلو به نام پریشب

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ پریشب از مسعود صادقلو این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ پریشب از مسعود صادقلو قرار داده شد Continue...

احمد آرمان به نام آرزو

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ آرزو از احمد آرمان این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ آرزو از احمد آرمان قرار داده شد Continue...