سرگرمی

مهاس به نام من از شب

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ من از شب از مهاس این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ من از شب از مهاس قرار داده...

میراث اندرز به نام نفس

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ نفس از میراث اندرز این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ نفس از میراث اندرز قرار داده شد Continue...

چارتار به نام ایران

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ ایران از چارتار این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ ایران از چارتار قرار داده شد Continue reading…

مهراس به نام هوایی شدی

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ هوایی شدی از مهراس این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ هوایی شدی از مهراس قرار داده شد Continue...