آرمان راد به نام برو تا بریم

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ برو تا بریم از آرمان راد

این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ برو تا بریم از آرمان راد قرار داده شد

متن آهنگ آرمان راد به نام برو تا بریم

اولین باره دلم گرفتاره
این همه هوادار زنگ صداتم
میخه حرفهاتم مبهوت لبهاتم
بدجوری خاطر خواه برق چشاتم
ظاهرا خیلی ریلکسی اینجوری به دل نشستی
برو تا برم تا آخرش پایتم اگه تو هستی
خم به ابروت نیاری میدونم که بیقراری
اما داری هی سعی میکنی به روی خودت نیاری
تحت تاثیره دلبری چشماتم
دور نشی یه وقتی آخه چشم به راهتم
وقتی میخندی بس که هنرمندی
تابلو شدم پیشت بهم نخندی
ظاهرا خیلی ریلکسی اینجوری به دل نشستی
برو تا برم تا آخرش پایتم اگه تو هستی
خم به ابروت نیاری میدونم که بیقراری
اما داری هی سعی میکنی به روی خودت نیاری