احمد سولو به نام آسون

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ آسون از احمد سولو

این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ آسون از احمد سولو قرار داده شد

متن آهنگ احمد سولو به نام آسون

آسون تر از چیزی که فکرشو کنی میرم آره میرم
آخر عشقی که ساختی توی خیالتم دیدم آره دیدم
تو همیشه وسطش جا میزدی به نظر راه اومدی
ولی بن بستی که ساختی رو ندیدی
ابر شدم ماه شدی خواب و بیداریم شدی
تو رو پوشوندمت هیچ جا رو نبینی