روزهای طاعونی به نام پاپا

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ پاپا از روزهای طاعونی

این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ پاپا از روزهای طاعونی قرار داده شد

متن آهنگ روزهای طاعونی به نام پاپا

دارم راضی میشم کم کم به این روزای طاعونی
به حرف مفتِ تقدیر و تو از قسمت چی میدونی
به اینکه یه کسی هستش که از هرچی خبر داره
تو مثلِ گاو خوشبختی، که فهمیدن ضرر داره!
دارم شک میکنم شاید من از اول همین بودم
توهم بوده پرواز و همیشه رو زمین بودم
زمین هم صاف و ثابت بود که این حرفُ خدا گفته
من اون گالیله ی پیرم که فهمید اشتبا گفته
توهم بوده پرواز و غم فردای فرسوده
دسیسه های شیطونن که روزی تو سرم بوده
سوارِ موجِ امروزم، شبیهِ قایقِ بادی
دیگه چیزی مقدس نیست، نه انسان و نه آزادی
به من چه بچه ى قحطی یه کرکس همنشین داره؟
به من چه رو سرِ دنیا تگرگِ مرگ میباره؟
به من چه از کجا بوده؟ به من چه به کجا رفته
به من چه هرچه هست و نیست، همه یکجا به گا رفته
دیگه راضى شدم آخر به این روزاى طاعونى
به حرف مفت تقدیر و : تو از قسمت چى میدونى
شبیه یک نهنگ کور تو کارون هاى بى ماهى
نمیدم فحش ناموسى به اخبار شبانگاهى
که اینجا حالِ ما خوبه، تو دنیای شکم چاقی!
تو هرجا باشی خوشبختی، به قانونِ قرمساقی
دیگه راضى شدم آخر به جنگلهای پژمرده
یه شاعر روی کاناپه، تو آغوش خودش مرده