سهیل رحمانی به نام قطع میکنم

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ قطع میکنم از سهیل رحمانی

این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ قطع میکنم از سهیل رحمانی قرار داده شد

متن آهنگ سهیل رحمانی به نام قطع میکنم

قطع میکنم حرفتو یهو●♪
میگم بدجوری عاشق تو شدما●♪
هیچی نمیگیو ساکتی●♪
میگم چته میگی توی شوکمو●♪
زل میزنی تو چشامو میخندی●♪
چقدر رمانتیک پلکاتو میبندی●♪
شروع شده دیگه خوشیمون●♪
مهمون دلمی چند سال و اندی●♪
تورو دیدمو قلبم دیگه کوتاه نمیاد اصلا●♪
بد راه نده به دلت عشقم غمت نباشه پیشتم من●♪
تورو دیدمو قلبم دیگه کوتاه نمیاد اصلا●♪
بد راه نده به دلت عشقم غمت نباشه پیشتم من●♪
قلبت دیگه مال خودمه●♪
چشای تو دیگه بت مه●♪
اینقدر خوبی هر چی بگم●♪
دوست دارم واسه تو کمه●♪
شوخی شوخی دیدی چی شدا●♪
عاشق تو شدم بخدا●♪
تو چش همه‌ی خوبیات●♪
بحث تم از بقیه جداس●♪
تورو دیدمو قلبم دیگه کوتاه نمیاد اصلا●♪
بد راه نده به دلت عشقم غمت نباشه پیشتم من●♪
تورو دیدمو قلبم دیگه کوتاه نمیاد اصلا●♪
بد راه نده به دلت عشقم غمت نباشه پیشتم من●♪