عماد به نام قدرمو بدون بمون تا به حرفم برسی

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ قدرمو بدون بمون تا به حرفم برسی از عماد

این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ قدرمو بدون بمون تا به حرفم برسی از عماد قرار داده شد

متن آهنگ عماد به نام قدرمو بدون بمون تا به حرفم برسی

تو دلت جای دیگش همه اخمات به منه
کاش بفهمی پای عشق وایسادم من یه تنه
با همه میجنگم حتی با حس خودم
از نگام معلومه خیلی عاشقت شدم
تو برام مقدسی من برات بی تابم
با خیال داشتنت شب راحت میخوابم
منو قربونی نکن واسه ظاهر کسی
قدرمو بدون بمون تا به حرفم برسی
تو برام مقدسی من برات بیتابم
با خیال داشتنت شب راحت میخوابم
منو قربونی نکن واسه ظاهر کسی
قدرمو بدون بمون تا به حرفم برسی
تو برام مقدسی من برات بیتابم
با خیال داشتنت شب راحت میخوابم
منو قربونی نکن واسه ظاهر کسی
قدرمو بدون بمون تا به حرفم برسی