شایان فرهادی به نام نرو برگرد

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ نرو برگرد از شایان فرهادی

این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ نرو برگرد از شایان فرهادی قرار داده شد

متن آهنگ شایان فرهادی به نام نرو برگرد

نگاه به من بنداز به روز و حالم
به حرفهای دیروز امیدوارم
چشم های من انگار بیزارن
دل و به دست خاک نمیسپارن
نرو برگرد یادت باشه هر شب
چشم به راهت هستنم ای یادگار حسرت
من اشتباه کردم حق من نبود
چشمهات رو به قلبم بسته شن زود
تو خواستی برگردی من نذاشتم
از همون اول کم گذاشتم
نرو برگرد یادت باشه هر شب
چشم به راهت هستنم ای یادگار حسرت