مهر ۱۳۹۹

تکاوش به نام صبح عشق

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ صبح عشق از تکاوش این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ صبح عشق از تکاوش قرار داده شد Continue...

رضا صادقی به نام بی تو

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ بی تو از رضا صادقی این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ بی تو از رضا صادقی قرار داده...

سامان جلیلی به نام نامه

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ نامه از سامان جلیلی این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ نامه از سامان جلیلی قرار داده شد Continue...

سها به نام بی ستاره

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ بی ستاره از سها این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ بی ستاره از سها قرار داده شد Continue...