آبان ۱۳۹۹

مهراد جم به نام قسم

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ قسم از مهراد جم این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ قسم از مهراد جم قرار داده شد Continue...

هونیاک به نام آخریشه

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ آخریشه از هونیاک این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ آخریشه از هونیاک قرار داده شد Continue reading…