فروردین ۱۴۰۰

امین بانی به نام دلیل

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ دلیل از امین بانی این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ دلیل از امین بانی قرار داده شد Continue...

نوید حکیمی به نام دودلی

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ دودلی از نوید حکیمی این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ دودلی از نوید حکیمی قرار داده شد Continue...

راغب به نام شالت

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ شالت از راغب این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ شالت از راغب قرار داده شد Continue reading…

حمید کمالی به نام دیوونه

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ دیوونه از حمید کمالی این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ دیوونه از حمید کمالی قرار داده شد Continue...

وحید خمیسی به نام خوشحالم

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ خوشحالم از وحید خمیسی این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ خوشحالم از وحید خمیسی قرار داده شد Continue...