پویا بیاتی به نام مجبورم

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ مجبورم از پویا بیاتی این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ مجبورم از پویا بیاتی قرار داده شد Continue...

هوران به نام ای عشق

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ ای عشق از هوران این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ ای عشق از هوران قرار داده شد Continue...

داوود مقامی به نام اشک

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ اشک از داوود مقامی این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ اشک از داوود مقامی قرار داده شد Continue...

امیر سینکی به نام شاد

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ شاد از امیر سینکی این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ شاد از امیر سینکی قرار داده شد Continue...