وحید یزدانی به نام عطرت

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ عطرت از وحید یزدانی این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ عطرت از وحید یزدانی قرار داده شد Continue...

امید ایلیا به نام سرباز

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ سرباز از امید ایلیا این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ سرباز از امید ایلیا قرار داده شد Continue...

وحید سام به نام دیوار

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ دیوار از وحید سام این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ دیوار از وحید سام قرار داده شد Continue...