ایمان رضوان به نام کارت تمومه

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ کارت تمومه از ایمان رضوان

این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ کارت تمومه از ایمان رضوان قرار داده شد

متن آهنگ ایمان رضوان به نام کارت تمومه

درست اون لحظه که رفتی با خودم گفتم تمومه
وقتی رفتی باورم شد زندگی بی تو حرومه
همه نقشه های خوبو هَمَرو کردم مچاله
توی ذهنم دیگه مُردن حتی اون لپت که چاله
دیگه از سرم رفتی نگو نگفتی
کارت تمومه
تورو که میخواستم، قسم راستم
کارت تمومه
خودت اینو خواستی رفتی واینستی
کارت تمومه
کارت تمومه
تو همون بودی که من میخواستمو نموندی
زدی زیر قولتو زدی منو شکوندی
من که هرچی داشتم
پای تو گذاشتم
توی بیمعرفت حتی پای حرفای خودت نموندی
دیگه از سرم رفتی
خودت اینو خواستی
دیگه از سرم رفتی نگو نگفتی
کارت تمومه
تورو که میخواستم، قسم راستم
کارت تمومه
خودت اینو خواستی رفتی واینستی
کارت تمومه
کارت تمومه