رضا حسینی به نام کجا دیدمت

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ کجا دیدمت از رضا حسینی

این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ کجا دیدمت از رضا حسینی قرار داده شد

متن آهنگ رضا حسینی به نام کجا دیدمت

چقدر فکر کردم کجا دیدمت چرا اینقدر
آشنا دیدمت، چرا قبل رفتن مردد شدی
که من وقت رفتن دو تا دیدمت
چقدر ساده اومد چقد مست رفت
چشات فرصتی بود که از دست رفت
چه اندازه درگیر رفتن شدی
که بادم به موهات پیوست رفت
کمی هم پشت سرت فکر کن
به تردید ترس اورت فکر کن
مردد که باشی زمین میخوری
به من نه به بال و پرت فک کن
فقط کافیه با تو قاطی بشم
که هرچی که دارم بریزی بهم
از این مرد تنها ی دل مونده بود
نگام کن همونم ندارم بدم
ته قصه بازم سرابم بده
من آماده ام پیچ و تابم بده
مثل قبل حرفات و محکم بزن
چشاتو ببند و عذابم بده
کمی هم به پشت سرت فکر کن
به تردید ترس اورت فکر کن
مردد که باشی زمین میخوری
به من نه به بال و پرت فکر کن